НИЙТЛЭЛ

Мэдээ мэдээлэл

Сургуулийн өдөр тутмын үйл ажиллгааны тухай мэдээ мэдээлэл, зарлал, нийтлэл.

Мэдээ мэдээлэл / 2023/11 27

Дэлхийн зөн Багануур орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн “Хүүхэд хамгаалал”-ын төслийн хүрээнд сургуульд маань хүүхдийн нийгэм сэтгэл зүйн таатай орчин бүрдүүлэхэд […]

Сургуульд бэлтгэгдсэн байдлын үнэлгээний арга зүй сэдэвт цахим сургалт
Мэдээ мэдээлэл / 2022/12 13

Сургуульд бэлтгэгдсэн байдлын үнэлгээний арга зүй сэдэвт цахим сургалт

Боловсрол, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2020 оны А/280 дугаар тушаалаар батлагдсан “Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамрагдаж буй хүүхдийн хөгжил болон […]

СУРГУУЛИЙН ТУХАЙ

Бүртгэл
& Мэдээлэл

Элсэлтийн тухай мэдээлэл авах бол? +976 7021 3501